Vi beklager at måtte meddele, at FORCE Technology grundet udløb af aftale om rollen som Ædelmetalkontrollen ikke forventer at udsende opkrævning af årlig navnestempelafgift for 2023 i januar.

Opkrævning forventes udskudt til senere tidspunkt.

Dansk kontrol

FORCE Technology er af myndighederne udpeget til Ædelmetalkontrol i Danmark og har til opgave at kontrollere, at lovens bestemmelser overholdes. Kontrollen sker ved uanmeldte besøg hos virksomheder, der forarbejder eller handler med varer af ædle metaller.

For at kontrollere indholdet af ædle metaller udtager Ædelmetalkontrollen prøver, der undersøges på laboratorierne hos FORCE Technology. Der udtages ca. 1000 prøver årligt.

Service

Ædelmetalkontrollen konventionsstempler varer til eksport og udfører undersøgelser til bestemmelser af ædelmetalindholdet i alle former for varer af ædelmetal. Teknisk og lovmæssig vejledning indgår naturligvis i denne service.

Er mit guld og sølv ægte?

Det er nemt at forholde sig til, hvordan f.eks. et smykke af guld eller sølv ser ud, ligesom det er let at forholde sig til prisen. Helt anderledes er det med kvaliteten; det er nemlig umuligt – med det blotte øje – at vurdere, om smykker, bestik o.l. i ædelmetal er ægte.

Hvad siger lovgivningen?

Ifølge lovgivningen skal alle arbejder af ædle metaller, dvs. guld, sølv, platin og palladium, der erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg, indeholde to stempler – et navnestempel og et holdighedsstempel. Stemplerne er købernes sikkerhed for, at ‘varen lever op til det, den lover’.

Rekvirerede undersøgelser og kontrolstempling

Ædelmetalkontrollen foretager arbejdsprøver i guld, sølv, platin og palladium. Desuden foretages undersøgelser og stemplinger af barrer.

Prøver kan sendes eller indleveres til Ædelmetalkontrollen på adressen:

Ædelmetalkontrollen
c/o FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

ædelmetal ring analyse adelmetalkontrol
metalstykker test undersøgelse
ædelmetal smykker metaller analyse adelmetalkontrol
guld spoler ædelmetalkontrol test kontrol
ovn smelte metal ædelmetal