Dansk kontrol

FORCE Technology er af sikkerhedsstyrelsen udpeget til at varetage styrelsens opgaver på ædelmetalområdet i Danmark og har til opgave at kontrollere, at lovens bestemmelser overholdes. Dette sker under navnet Ædelmetalkontrollen. Kontrollen sker ved anmeldte og uanmeldte besøg hos virksomheder, der forarbejder eller handler med varer af ædle metaller, og ved kontrol af e-handlen.

For at kontrollere indholdet af ædle metaller udtager Ædelmetalkontrollen prøver, der undersøges på laboratorierne hos FORCE Technology.

Service

Ædelmetalkontrollen konventionsstempler varer til eksport, og yder teknisk og lovmæssig vejledning som en del af denne service.

Er mit guld og sølv ægte?

Det er nemt at forholde sig til, hvordan f.eks. Et smykke af guld eller sølv ser ud, ligesom det er let at forholde sig til prisen. Helt anderledes er det med kvaliteten; det er nemlig umuligt – med det blotte øje – at vurdere, om smykker, bestik o.l. i ædelmetal er ægte.

Hvad siger lovgivningen?

Ifølge lovgivningen skal alle arbejder af ædle metaller, dvs. Guld, sølv, platin og palladium, der erhvervsmæssigt fremstilles, sælges eller udbydes til salg, indeholde to stempler – et navnestempel og et holdighedsstempel. Stemplerne er købernes sikkerhed for, at ‘varen lever op til det, den lover’.

  • Informationsbrochure (Krav til varer af ædle metaller – korrekt stempling og markedsføring)
    Download

Rekvirerede undersøgelser

FORCE technology foretager arbejdsprøver i guld, sølv, platin og palladium. Desuden foretages undersøgelser og stemplinger af barrer.

Prøver kan sendes eller indleveres til FORCE Technology på adressen:

FORCE Technology
Vareindleveringen
Midtager 3
2605 Brøndby
Att.: ÆMK/A154

ædelmetal ring analyse adelmetalkontrol
metalstykker test undersøgelse
ædelmetal smykker metaller analyse adelmetalkontrol
guld spoler ædelmetalkontrol test kontrol
ovn smelte metal ædelmetal