Gældende lovbestemmelser og bekendtgørelser

Her finder du relevant information om de nyeste lovbestemmelser og bekendtgørelser – alle links åbner i et nyt vindue!

  • Lov nr. 798 af 9. juni 2020
    Lov om ædle metaller og konfliktmineraler.

    Jf. Lov 798 af 9. juni 2020 er det ikke tilladt for fabrikanter, importører eller distributører, at fortsætte salg af varer af ædelt metal fra eksisterende lagerbeholdning med mindre, at man har et registreret navnestempel.

  • Bekendtgørelse nr. 934 af 23. juni 2020
    Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, stempling af og kontrol med varer af ædle metaller.

ædelmetal ring analyse adelmetalkontrol
metalstykker test undersøgelse
ædelmetal smykker metaller analyse adelmetalkontrol
guld spoler ædelmetalkontrol test kontrol
ovn smelte metal ædelmetal