Navnestempelregistret

Ædelmetalkontrollen fører et register over danske navnestempler efter 1893. Navnestemplet oplyser om hvem, der har fremstillet eller importeret varen.

Stemplet består af et navn eller en forkortelse af navnet. Hvis udenlandske produkter er stemplet med de såkaldte konventionsstempler, er et dansk navnestempel ikke nødvendigt.

Produkterne har nemlig gennemgået en grundig kontrol i et land, der ligesom Danmark er tilsluttet Konventionen om ‘Kontrol og stempling af varer af ædle metaller’.

Søgning i navnestempelregistret:

Oversigt over navnestempler indtil 31-05-2023:

Download 

Oversigt over navnestempler fra 01-06-2023 (opdateret pr. 26-06-2024):

Download

Vær opmærksom på at registreringen af et navnestempel har en vis om end kort behandlingstid. Dette indebærer, at der for navnestempler, der er anmeldt og modtaget, i en periode vil være mulighed for, at de er i proces men ikke vist i navnestempelregistret, og derved formentlig ikke kan opnås af andre anmeldere. I så fald vil vi meddele den efterfølgende anmelder herom, hvorefter anmeldelsen eventuelt kan ændres uden, at det medfører yderligere omkostninger.

Jf. Lov 798 af 9. juni 2020 er det ikke tilladt for fabrikanter, importører eller distributører, at fortsætte salg af varer af ædelt metal fra eksisterende lagerbeholdning med mindre, at man har et registreret navnestempel.

ædelmetal ring analyse adelmetalkontrol
metalstykker test undersøgelse
ædelmetal smykker metaller analyse adelmetalkontrol
guld spoler ædelmetalkontrol test kontrol
ovn smelte metal ædelmetal