Navnestempelregistret

Ædelmetalkontrollen fører et register over danske navnestempler efter 1893. Navnestemplet oplyser om hvem, der har fremstillet eller importeret varen.

Stemplet består af et navn eller en forkortelse af navnet. Hvis udenlandske produkter er stemplet med de såkaldte konventionsstempler, er et dansk navnestempel ikke nødvendigt.

Produkterne har nemlig gennemgået en grundig kontrol i et land, der ligesom Danmark er tilsluttet Konventionen om ‘Kontrol og stempling af varer af ædle metaller’.

Til orientering, kan du p.t. ikke se alle registrerede navnestempler når du søger, da vi er i gang med en systemopdatering.

Søgning i navnestempelregistret


Søgning efter det registrerede navnestempel uden mellemrum og tegn f.eks. abcd.


Søgning efter det anmeldte navnestempl. f.eks a.b.c.d


Søgning på dele af indehaverens navn. Skrives f.eks. sen, vil alle navne, der indeholder denne bogstavkombination fremkomme, f.eks. Hansen og Jensen.

Vær opmærksom på at registreringen af et navnestempel har en vis om end kort behandlingstid. Dette indebærer, at der for navnestempler, der er anmeldt og modtaget, i en periode vil være mulighed for, at de er i proces men ikke vist i navnestempelregistret, og derved formentlig ikke kan opnås af andre anmeldere.
I så fald vil vi meddele den efterfølgende anmelder herom, hvorefter anmeldelsen eventuelt kan ændres uden, at det medfører yderligere omkostninger.

ædelmetal ring analyse adelmetalkontrol
metalstykker test undersøgelse
ædelmetal smykker metaller analyse adelmetalkontrol
guld spoler ædelmetalkontrol test kontrol
ovn smelte metal ædelmetal