Holdighedsstempel

Holdighedsstemplet angiver i ‰ (tusindedele) hvor meget ædelmetal produktet indeholder. Er produktet fremstillet af platin eller palladium, kan betegnelserne Pt eller Pd hhv. tilføjes. Det er tilladt at anvende bogstaverne S for sølv og G for guld.

Alle produkter, der sælges som ‘ægte varer’, skal stemples med både holdigheds- og navnestempel. Ifølge lovgivningen skal sølv indeholde mindst 800 ‰. Typisk indeholder produkter af sølv 925 ‰, og stemples med angivelsen 925 eller Sterling.

Når det drejer sig om produkter af guld, angiver holdighedsstemplet indholdet af guld i ‰. Produkter af guld skal indeholde mindst 333‰. En karat er 1/24 finguld; 18 karat er 18/24, som er lig med 750 ‰ finguld.

Produkter af platin og palladium skal indeholde mindst 500 ‰.

Udsalgsstedet er ansvarlig for, at produkterne indeholder den rigtige mængde ædelmetal; dvs. at produkter med lavere holdighed ikke må markedsføres som ‘ægte’. Holdigheden skal desuden i alle dele af produktet svare til det istemplede.

Undtagelser

Varer af guld, platin eller palladium, der vejer mindre end 1 gram, og varer af sølv, der vejer mindre end 3 gram, er fritaget fra krav om stempling.

Bemærk venligst at varer som er fritaget fra krav om stempling, ikke er fritaget fra krav om registreret navnestempel og kontrol.

ædelmetal ring analyse adelmetalkontrol
metalstykker test undersøgelse
ædelmetal smykker metaller analyse adelmetalkontrol
guld spoler ædelmetalkontrol test kontrol
ovn smelte metal ædelmetal